Doanh thu nhân lực

Doanh Thu - Nhân lực

Sản lượng


(Đơn vị: 1000 chiếc)

Tình hình nhân lực

(Tính tại thời điểm 31/03/2024)

Giới tínhSố ngườiTuổi TBNăm làm việc TB
Nam 804 34.6 9.8
Nữ 490 37.3 11.7
Tổng 1294 35.6 10.5