Doanh thu nhân lực

Doanh Thu - Nhân lực

Sản lượng


(Đơn vị: 1000 chiếc)

Tình hình nhân lực

(Tính tại thời điểm 31/03/2023)

Giới tínhSố ngườiTuổi TBNăm làm việc TB
Nam 920 32.3 8.0
Nữ 469 36.2 11.3
Tổng 1389 33.6 9.1