Giới thiệu về thiết bị

STT
CÁC THIẾT BỊ SẢN XUẤT CHÍNH
SỐ LƯỢNG
1
Máy dập 400 tấn
1
2
Máy dập 300 tấn
1
3
Máy dập 200 tấn
1
4
Cầu trục 5 tấn
1
5
Cầu trục 10 tấn
2
6
Dây chuyền Đánh bóng vành
3
7
Dây chuyền Tạo vành
2
8
Dây chuyền sản xuất ống xả
9
9
Dây chuyền sản xuất hộp xích
2
10
Dây chuyền tay lái
7
11
Dây chuyền Đánh bóng
3
12
Dây chuyền sản xuất càng xe
2
13
Robot hàn
83
14
Máy phun cát
3
15
Dây chuyền Mạ
2
16
Dây chuyền Sơn trong
1
17
Dây chuyền Sơn tĩnh điện
1
18
Dây chuyền Lắp ráp vành
3
19
Dây chuyền sản xuất Honeycomp
2
20
Dây chuyền sản xuất khung xe
8
21
Máy uốn CNC
14