Giới thiệu về thiết bị

STT
CÁC THIẾT BỊ SẢN XUẤT CHÍNH
SỐ LƯỢNG
1
Máy dập 400 tấn
1
2
Máy dập 300 tấn
1
3
Máy dập 200 tấn
1
4
Máy dập 110 tấn
1
5
Cầu trục 5 tấn
1
6
Cầu trục 10 tấn
2
7
Dây chuyền Đánh bóng vành
4
8
Dây chuyền Tạo vành
2
9
Dây chuyền sản xuất ống xả
9
10
Dây chuyền sản xuất hộp xích
2
11
Dây chuyền tay lái
6
12
Dây chuyền Đánh bóng
4
13
Dây chuyền sản xuất càng xe
2
14
Robot
106
15
Máy phun cát
3
16
Dây chuyền Mạ
2
17
Dây chuyền Sơn trong
1
18
Dây chuyền Sơn tĩnh điện
1
19
Dây chuyền Lắp ráp vành
3
20
Dây chuyền sản xuất Honeycomp
2
21
Dây chuyền sản xuất khung xe
5
22
Máy uốn CNC
13