Trách nhiệm với xã hội (CSR)

Chúng tôi sẽ hành động một cách có logic, trung thực theo phương châm hành động của GOSHI để trở thành doanh nghiệp luôn được kỳ vọng tồn tại mãi mãi với sự tin tưởng của khách hàng và xã hội.

 

>> Nguyên tắc bền vững GTA

Mối quan hệ với khách hàng

Sản phẩm, chất lượng dịch vụ

Phương châm của GTA

GTA luôn nỗ lực cung cấp các sản phẩm và dịch vụ trên cả sự mong đợi của khách hàng và xã hội. Chúng tôi ưu tiên chất lượng và sự an toàn lên hàng đầu, đặt ra cho mình những tiêu chuẩn cao và phản hồi chân thành làm điều kiện tiên quyết.

Tuyên truyền, quảng cáo phù hợp

Phương châm của GTA

Để tiếp tục đáp ứng kỳ vọng và tín nhiệm của khách hàng và xã hội, chúng tôi quảng bá, tuyên truyền một cách trung thực, thúc đẩy hoạt động bán hàng.

Tuân thủ luật cạnh tranh

Phương châm của GTA

Để duy trì, phát triển doanh nghiệp dựa trên sự tín nhiệm của khách hàng và xã hội, GTA thực hiện cạnh tranh tự do và bình đẳng với các đối thủ cạnh tranh khác.

Mối quan hệ với nhà cung cấp

Giao dịch công bằng, lành mạnh

Phương châm của GTA

Với tư cách là một doanh nghiệp công bằng và bình đẳng, GTA hướng đến xây dựng mối quan hệ phát triển lâu dài, đồng thời, thực hiện cạnh tranh tự do, tiến hành các giao dịch lành mạnh dựa trên mối quan hệ tin cậy của tất cả các nhà cung cấp, bao gồm các bên cung cấp phụ tùng, bên giao dịch mua bán, và nhà thầu.

Quan hệ với đồng nghiệp, môi trường làm việc

Ứng xử tại nơi làm việc

Phương châm của GTA

GTA nỗ lực tạo môi trường làm việc trong đó đồng nghiệp luôn có thể tin tưởng lẫn nhau.

Tôn trọng nhân quyền

Phương châm của GTA

GTA duy trì một doanh nghiệp bình đẳng, tôn trọng nhân quyền, không vi phạm nhân quyền như cưỡng bức lao động hay sử dụng lao động trẻ em.

Tôn trọng giá trị đa dạng

Phương châm của GTA

GTA nỗ lực tạo ra môi trường làm việc hòa nhập, nơi mọi nhân viên có thể phát huy hết khả năng của mình và tôn trọng sự khác biệt về giá trị và sự đa dạng giá trị của mỗi cá nhân.

An toàn vệ sinh

Phương châm của GTA

GTA tạo ra môi trường làm việc sạch đẹp, đảm bảo an toàn để làm việc.

Mối quan hệ với GOSHI ( công ty)

Tôn trọng nguồn nhân lực

Phương châm của GTA

GTA luôn coi con người là nguồn tài sản quý giá, tôn trọng ý chí phấn đấu, hiện thực năng lực bản thân, để tiến tới đạt mục tiêu của mỗi cá nhân.

Tài sản của công ty

Phương châm của GTA

Để đạt được mục tiêu kinh doanh, GTA quản lý, bảo quản các tài sản hữu hình, vô hình của công ty.

Quản lý thông tin

Phương châm của GTA

Để tiến hành các hoạt động kinh doanh phù hợp, GTA thu thập, sử dụng, bảo hộ và quản lý các thông tin bảo mật và các thông tin cá nhân.

Xung đột lợi ích

Phương châm của GTA

Để tiến hành các hoạt động kinh doanh phù hợp, GTA không chấp nhận bất kỳ hoạt động liên kết nào trái với lợi ích của GTA.

Quan hệ với xã hội

Loại trừ các nhóm tội phạm có tổ chức

Phương châm của GTA

GTA không có bất kì mối quan hệ nào với các lực lượng gây ra mối đe dọa đối với trật tự và an toàn xã hội thông qua hành vi phạm tội (tội phạm có tổ chức).

An toàn giao thông

Phương châm của GTA

GTA, với tư cách là công ty sản xuất phụ tùng Xe máy, Ô tô, luôn thực hiện các hoạt động an toàn giao thông để trở thành công ty hình mẫu về an toàn giao thông.

Bảo vệ môi trường

Phương châm của GTA

GTA tích cực bảo vệ môi trường toàn cầu thông qua các hoạt động của công ty với tư cách là một thành viên có trách nhiệm của xã hội.

Đóng góp cho xã hội

Phương châm của GTA

GTA nỗ lực đóng góp cho xã hội thông qua các hoạt động cung cấp sản phẩm và dịch vụ trên cả sự mong đợi của khách hàng và xã hội. Hơn nữa, với tư cách là một thành viên xã hội, GTA thúc đẩy hoạt động xã hội để hoàn thành trách nhiệm với xã hội của mình.

Mối quan hệ với cơ quan, ban ngành

Phương châm của GTA

GTA, với tư cách là một doanh nghiệp độc lập, luôn giữ mối quan hệ lành mạnh với cơ quan, ban ngành, chính trị gia, tổ chức chính trị.

Mối quan hệ với cổ đông, nhà đầu tư và các bên liên quan khác

Công bố thông tin kịp thời và phù hợp

Phương châm của GTA

Để duy trì GTA là một doanh nghiệp giao dịch có tính minh bạch cao. GTA xúc tiến thực hiện quan hệ phù hợp với khách hàng, các nhà cung cấp, các cổ đông, nhà đầu tư, khu vực, xã hội và các bên liên quan khác.

Tuân thủ và xử lý khi phát hiện vi phạm

Tuân thủ và đạo đức

Phương châm của GTA

Để nâng cao sự tín nhiệm của xã hội, GTA nỗ lực tăng cường tuân thủ pháp luật, đồng thời, kêu gọi những người làm việc tại GTA tuân thủ quy định của pháp luật, quy định công ty và hành động có đạo đức.