Growth, Technology & Ambition

Phát triển, Công nghệ & Khát vọng

[06.02.2024] Hoạt động Ngày Môi Trường GTA lần 1 năm 20...

Ngày 6/2/2024 (Thứ ba), GTA đã tổ chức hoạt động Ngày Môi Trường GTA lần thứ nhất trong năm 2024, nhằm chuẩn b...

[26.01.2024] Tặng quà Tết Nguyên Đán

[26.01.2024] Tặng quà Tết Nguyên Đán

Ngày 26/01/2024 (Thứ Sáu), nhân dịp Tết Nguyên Đán đang đến gần, Goshi-Thăng Long đã tổ chức tặng quà Tết cho CBCNV. Đây...

GOSHI INDIA AUTO PARTS PRIVATE LTD.

Address: P.No 363, 364, Sector 3, Industrial Growth Centre, Bawal, Phase II Dist. Rewari,Haryana, India 123501.

TEL: +91-1284-264-041

Website: goshi-india.com

SIAM GOSHI MANUFACTURING CO., LTD.

Address: 60 Moo3 Mabyangporn, Pluakdaeng, Rayong 21140, Thailand.

TEL: +66-038-891272-5

FAX: +66-038-891135-6

Website: sgm.co.th

GOSHI-THANG LONG AUTO-PARTS CO., LTD.

Address: 134 Sai Dong Street, Group 15, Viet Hung Ward, Long Bien District, Hanoi City, Viet Nam.

TEL: +84-24-3875-0859

FAX: +84-24-3875-0864

Website: goshithanglong.com.vn

GOSHI PHILIPPINES, INC.

Address: 108 North Science Avenue, Laguna, Technopark Binan, Laguna, Philippines

TEL: +63‐49-541-2760

More about GPI

GOSHI GIKEN CO., LTD.

Address: Toyooka 1280, Koshi City, Kumamoto Prefecture, Japan 861-1115

TEL: +81-96-248-2431

FAX: +81-96-248-3931

Website: goshigiken.com