Growth, Technology & Ambition

Phát triển, Công nghệ & Khát vọng

[26.01.2024] Tặng quà Tết Nguyên Đán

Ngày 26/01/2024 (Thứ Sáu), nhân dịp Tết Nguyên Đán đang đến gần, Goshi-Thăng Long đã tổ chức tặng quà Tết cho...

[02.01.2024] Cầu bình an, may mắn đầu năm.

[02.01.2024] Cầu bình an, may mắn đầu năm.

Ngày 02 tháng 01 năm 2024 (thứ Ba) là ngày làm việc đầu tiên của GTA trong năm nay, Ban lãnh đạo cùng các quản lý cấp ca...

GOSHI INDIA AUTO PARTS PRIVATE LTD.

Address: P.No 363, 364, Sector 3, Industrial Growth Centre, Bawal, Phase II Dist. Rewari,Haryana, India 123501.

TEL: +91-1284-264-041

Website: goshi-india.com

SIAM GOSHI MANUFACTURING CO., LTD.

Address: 60 Moo3 Mabyangporn, Pluakdaeng, Rayong 21140, Thailand.

TEL: +66-038-891272-5

FAX: +66-038-891135-6

Website: sgm.co.th

GOSHI-THANG LONG AUTO-PARTS CO., LTD.

Address: 134 Sai Dong Street, Group 15, Viet Hung Ward, Long Bien District, Hanoi City, Viet Nam.

TEL: +84-24-3875-0859

FAX: +84-24-3875-0864

Website: goshithanglong.com.vn

GOSHI PHILIPPINES, INC.

Address: 108 North Science Avenue, Laguna, Technopark Binan, Laguna, Philippines

TEL: +63‐49-541-2760

More about GPI

GOSHI GIKEN CO., LTD.

Address: Toyooka 1280, Koshi City, Kumamoto Prefecture, Japan 861-1115

TEL: +81-96-248-2431

FAX: +81-96-248-3931

Website: goshigiken.com