Đường lối và phương châm

Đường lối của công ty

" Chúng tôi tôn trọng con người và cùng nhau làm việc với tất cả khả năng có được để làm ra những sản phẩm có chất lượng tốt nhất nhằm đạt được sự tín nhiệm cao của khách hàng. Và chúng tôi cố gắng cống hiến hết sức mình cho sự phồn vinh của xã hội và toàn khu vực "

Phương châm kinh doanh

  1. Luôn luôn tôn trọng ước mơ, tuổi trẻ, lấy thách thức làm sức bật cho mỗi người.
  2. Phải luôn xem trọng thời gian, lý luận làm việc để có thể đạt được mục đích cuối cùng thỏa mãn các yếu tố:
    (Q: Chất lượng   -   C: Giá cả   -   D: Thời gian giao hàng)
  3. Phán đoán, cảm nhận những đổi thay trong công việc, nhanh chóng suy nghĩ và tìm ra cách giải quyết thích hợp nhất.
  4. Phải yêu công việc, hòa đồng cùng với mọi người tạo ra môi trường làm việc có không khí thoải mái vui vẻ.
  5. Để tìm đến một tương lai tốt đẹp mọi người phải dũng cảm đương đầu với mọi thử thách