Giới thiệu về các bộ phận

KHỐI XƯỞNG SẢN XUẤT (MANUFACTURING DIVISION)

Manufacturing Division
" Điểm gốc của Monozukuri "

Đảm bảo kế hoạch sản xuất, chất lượng sản phẩm, an toàn lao động và môi trường làm việc.

Một mặt tiến hành thực hiện cải tiến để nâng cao sản xuất, giảm chi phí giá thành.

Mặt khác vừa đưa ra đối sách giảm tải môi trường, vừa tuần thủ các quy định pháp luật, cũng như quy định công ty trong hoạt động sản xuất.

BỘ PHẬN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG (QUALITY CONTROL DIVISION)

QC Division

Đảm bảo chất lượng hàng nhập, hàng xuất và chất lượng công đoạn.

Duy trì tính hiệu lực của hệ thống Quản lý chất lượng.

Giải quyết các vấn đề về chất lượng hàng nhập, hàng trong công đoạn, hàng xuất (bao gồm cả khiếu nại của khách hàng).

BỘ PHẬN KỸ THUẬT BẢO DƯỠNG (TECHNIQUE DIVISION)

TE Division

Tìm tòi, sáng tạo đưa ra những mô hình thiết kế trên những thiết bị hiện đại nhất nhằm tạo ra nhiều sản phẩm mới.Đảm bảo các máy móc thiết bị luôn hoạt động trong tình trạng tốt nhất, đáp ứng cho hoạt động sản xuất liên tục.

BỘ PHẬN KẾ TOÁN (ACCOUNTING DIVISION)

ACC Division
Quản lý tài chính kế toán

Cung cấp cho lãnh đạo quản lý với thông tin kịp thời và tự nguyện, hữu ích cho việc ra quyết định.

Quản lý kinh doanh với chuyên môn cao, kiến thức rộng về tài chính, kế toán.

BỘ PHẬN TỔNG HỢP (GENERAL AFFAIRS DIVISION)

GA Division

Thúc đẩy tạo môi trường đảm bảo an toàn, yên tâm làm việc cho nhân viên.

Xây dựng hệ thống các chế độ của công ty đảm bảo tuân thủ luật.

Phát triển nguồn nhân lực đào tạo nhân viên.

Duy trì tính hiệu quả của hệ thống quản lý môi trường.