[05.07.2024] Đại hội báo cáo nhóm QC GTA lần 32

Hoạt động nhóm QC là một phong trào hoạt động mạnh mẽ tại GTA. Từ các Đại hội báo cáo trong nước hay quốc tế, GTA cũng đều nhận được đánh giá cao từ các bên liên quan. Bên cạnh hoạt động Monozukuri, phong trào hoạt động nhóm QC trong Công ty được duy trì tổ chức hàng năm với sự tham gia của tất cả các bộ phận và diễn ra rất sôi nổi.

Đại hội đã diễn ra vào ngày 05/07 (Thứ Sáu) với 6 bài báo cáo đại diện cho các bộ phận. Bài phát biểu các nhóm đã nhận được những lời nhận xét và đánh giá cao từ ban cố vấn. Đại hội sẽ chọn ra một nhóm đại diện GTA tham dự Đại hội NHC tại HONDA VIỆT NAM và một nhóm tham dự báo cáo tại GOSHI GIKEN NHẬT BẢN.

Các bạn hãy cũng cố gắng hoàn thiện hơn nữa bài báo cáo của mình vào những năm tiếp theo để hoạt động nhóm QC tại GTA ngày càng mạnh mẽ.

Cảm ơn các bạn.