[22.12.2023] Đại hội Monozukuri cấp công ty GTA lần 32

Ngày 22/12/2023 (Thứ Sáu), GOSHI-THĂNG LONG đã tổ chức Đại hội Monozukuri lần 32 (lần thứ hai trong năm 2023).

Tất cả các bộ phận đã rất nỗ lực cố gắng cải tiến không ngừng. Những ý tưởng cải tiến phát triển từ thực tế sản xuất hàng ngày và trong cuộc sống với mục đích cải thiện môi trường làm việc, giảm mệt mỏi và những thao tác khó khăn cho người công nhân, giảm chi phí hay nâng cao năng suất lao động...đã được đưa vào các đề án tham dự đại hội. 20 đề tài được lựa chọn báo cáo tại đại hội nhưng tổng số đề án nhận được từ tháng 7 đến tháng 12 là 157 đề án đã đem lại hiệu quả cải tiến lớn cho công ty.

Cảm ơn sự nỗ lực không ngừng của tất cả các bạn trong hoạt động cải tiến!..