Growth, Technology & Ambition

Phát triển, Công nghệ & Khát vọng

[14.11.2020] Tổ chức Đào tạo ATVSLĐ – Hội thảo sức khỏe...

Ngày 14/11/2020 (Thứ Bảy) tại GOSHI-THĂNG LONG đã diễn ra 3 sự kiện: Đào tạo ATVSLĐ, Hội thảo sức khỏe và Tập...

[10.11.2020] Khai mạc giải bóng chuyền nữ năm 2020

[10.11.2020] Khai mạc giải bóng chuyền nữ năm 2020

Với mục đích rèn luyện sức khỏe, tăng cường sự đoàn kết và hiểu biết lẫn nhau, công ty và công đoàn đã kết hợp tổ chức k...

GOSHI INDIA AUTO PARTS PRIVATE LTD.

Address: P.No 363, 364, Sector 3, Industrial Growth Centre, Bawal, Phase II Dist. Rewari,Haryana, India 123501.

TEL: +91-1284-264-041

More about GIA

SIAM GOSHI MANUFACTURING CO., LTD.

Address: 60 Moo3 Mabyangporn, Pluakdaeng, Rayong 21140, Thailand.

TEL: +66-038-891272-5

FAX: +66-038-891135-6

Website: www.sgm.co.th/

GOSHI-THANG LONG AUTO-PARTS CO., LTD.

Address: 134 Sai Dong Street, Group 15, Viet Hung Ward, Long Bien District, Hanoi City, Viet Nam.

TEL: +84-24-3875-0859

FAX: +84-24-3875-0864

Website: goshithanglong.com.vn/

GOSHI PHILIPPINES, INC.

Address: 108 North Science Avenue, Laguna, Technopark Binan, Laguna, Philippines

TEL: +63‐49-541-2760

More about GPI

GOSHI GIKEN CO., LTD.

Address: Toyooka 1280, Koshi City, Kumamoto Prefecture, Japan 861-1115

TEL: +81-96-248-2431

FAX: +81-96-248-3931

Website: www.goshigiken.com