Growth, Technology & Ambition

Phát triển, Công nghệ & Khát vọng

[27.11.2020] Chung kết Bóng chuyền nữ GOSHI-THĂNG LONG...

Giải bóng chuyền nữ GTA năm 2020 được khai mạc từ ngày 10/11/2020 (Thứ Ba) với 6 đội đại diện cho tất cả các b...

[21.11.2020] Đào tạo lái xe an toàn 2020

[21.11.2020] Đào tạo lái xe an toàn 2020

Ngày 21/11/2020 (Thứ Bảy), GTA đã tổ chức Đào tạo lái xe an toàn năm 2020. Đồng hành cùng Công ty vẫn là các hướng dẫn v...

GOSHI INDIA AUTO PARTS PRIVATE LTD.

Address: P.No 363, 364, Sector 3, Industrial Growth Centre, Bawal, Phase II Dist. Rewari,Haryana, India 123501.

TEL: +91-1284-264-041

More about GIA

SIAM GOSHI MANUFACTURING CO., LTD.

Address: 60 Moo3 Mabyangporn, Pluakdaeng, Rayong 21140, Thailand.

TEL: +66-038-891272-5

FAX: +66-038-891135-6

Website: www.sgm.co.th/

GOSHI-THANG LONG AUTO-PARTS CO., LTD.

Address: 134 Sai Dong Street, Group 15, Viet Hung Ward, Long Bien District, Hanoi City, Viet Nam.

TEL: +84-24-3875-0859

FAX: +84-24-3875-0864

Website: goshithanglong.com.vn/

GOSHI PHILIPPINES, INC.

Address: 108 North Science Avenue, Laguna, Technopark Binan, Laguna, Philippines

TEL: +63‐49-541-2760

More about GPI

GOSHI GIKEN CO., LTD.

Address: Toyooka 1280, Koshi City, Kumamoto Prefecture, Japan 861-1115

TEL: +81-96-248-2431

FAX: +81-96-248-3931

Website: www.goshigiken.com