Growth, Technology & Ambition

Phát triển, Công nghệ & Khát vọng

[04.01.2021] Cầu bình an, may mắn đầu năm.

Ngày 04 tháng 01 năm 2021 (thứ Hai) là ngày làm việc đầu tiên của GTA trong năm nay. Ban lãnh đạo cùng các quả...

[27.11.2020] Chung kết Bóng chuyền nữ GOSHI-THĂNG LONG 2020

[27.11.2020] Chung kết Bóng chuyền nữ GOSHI-THĂNG LONG...

Giải bóng chuyền nữ GTA năm 2020 được khai mạc từ ngày 10/11/2020 (Thứ Ba) với 6 đội đại diện cho tất cả các bộ phận tha...

GOSHI INDIA AUTO PARTS PRIVATE LTD.

Address: P.No 363, 364, Sector 3, Industrial Growth Centre, Bawal, Phase II Dist. Rewari,Haryana, India 123501.

TEL: +91-1284-264-041

More about GIA

SIAM GOSHI MANUFACTURING CO., LTD.

Address: 60 Moo3 Mabyangporn, Pluakdaeng, Rayong 21140, Thailand.

TEL: +66-038-891272-5

FAX: +66-038-891135-6

Website: www.sgm.co.th/

GOSHI-THANG LONG AUTO-PARTS CO., LTD.

Address: 134 Sai Dong Street, Group 15, Viet Hung Ward, Long Bien District, Hanoi City, Viet Nam.

TEL: +84-24-3875-0859

FAX: +84-24-3875-0864

Website: goshithanglong.com.vn/

GOSHI PHILIPPINES, INC.

Address: 108 North Science Avenue, Laguna, Technopark Binan, Laguna, Philippines

TEL: +63‐49-541-2760

More about GPI

GOSHI GIKEN CO., LTD.

Address: Toyooka 1280, Koshi City, Kumamoto Prefecture, Japan 861-1115

TEL: +81-96-248-2431

FAX: +81-96-248-3931

Website: www.goshigiken.com