Growth, Technology & Ambition

Phát triển, Công nghệ & Khát vọng

[25.03.2021] Tổng kết kỳ 25 và vinh danh CBCNV 10 năm v...

Chiều ngày 25/3, GTA cũng tổ chức lễ Tổng kết kỳ 25 để báo cáo hoạt động của các Ủy ban như Phát hiện cải tiến...

[27.03.2021] Tổ chức Đào tạo Lái xe an toàn (LXAT) – Phòng cháy chữa cháy (PCCC) và Cứu thương

[27.03.2021] Tổ chức Đào tạo Lái xe an toàn (LXAT) – Ph...

Ngày 27/03/2021 (Thứ Bảy) tại GOSHI-THĂNG LONG đã diễn ra 2 sự kiện: Đào tạo LXAT, Đào tạo PCCC và Cứu thương

GOSHI INDIA AUTO PARTS PRIVATE LTD.

Address: P.No 363, 364, Sector 3, Industrial Growth Centre, Bawal, Phase II Dist. Rewari,Haryana, India 123501.

TEL: +91-1284-264-041

More about GIA

SIAM GOSHI MANUFACTURING CO., LTD.

Address: 60 Moo3 Mabyangporn, Pluakdaeng, Rayong 21140, Thailand.

TEL: +66-038-891272-5

FAX: +66-038-891135-6

Website: www.sgm.co.th/

GOSHI-THANG LONG AUTO-PARTS CO., LTD.

Address: 134 Sai Dong Street, Group 15, Viet Hung Ward, Long Bien District, Hanoi City, Viet Nam.

TEL: +84-24-3875-0859

FAX: +84-24-3875-0864

Website: goshithanglong.com.vn/

GOSHI PHILIPPINES, INC.

Address: 108 North Science Avenue, Laguna, Technopark Binan, Laguna, Philippines

TEL: +63‐49-541-2760

More about GPI

GOSHI GIKEN CO., LTD.

Address: Toyooka 1280, Koshi City, Kumamoto Prefecture, Japan 861-1115

TEL: +81-96-248-2431

FAX: +81-96-248-3931

Website: www.goshigiken.com