Growth, Technology & Ambition

Phát triển, Công nghệ & Tham vọng

[22.02.2020] Tập huấn PCCC và Cứu thương - Hội thảo din...

Ngày 22/2/2020 (Thứ Bảy), GTA đã tổ chức 2 sự kiện gồm Tập huấn PCCC, cứu thương và Hội thảo dinh dưỡng.

[17.01.2020] Hoạt động Ngày Môi Trường GTA lần 1 năm 2020

[17.01.2020] Hoạt động Ngày Môi Trường GTA lần 1 năm 20...

Ngày 17/1/2020 (Thứ Sáu), GTA đã tổ chức hoạt động Ngày Môi Trường GTA lần thứ nhất trong năm 2020, nhằm chuẩn bị cho kỳ...

GOSHI INDIA AUTO PARTS PRIVATE LTD.

Address: P.No 363, 364, Sector 3, Industrial Growth Centre, Bawal, Phase II Dist. Rewari,Haryana, India 123501.

TEL: +91-1284-264-041

More about GIA

SIAM GOSHI MANUFACTURING CO., LTD.

Address: 60 Moo3 Mabyangporn, Pluakdaeng, Rayong 21140, Thailand.

TEL: +66-038-891272-5

FAX: +66-038-891135-6

Website: www.sgm.co.th/

GOSHI-THANG LONG AUTO-PARTS CO., LTD.

Address: 134 Sai Dong Street, Group 15, Viet Hung Ward, Long Bien District, Hanoi City, Viet Nam.

TEL: +84-24-3875-0859

FAX: +84-24-3875-0864

Website: goshithanglong.com.vn/

GOSHI PHILIPPINES, INC.

Address: 108 North Science Avenue, Laguna, Technopark Binan, Laguna, Philippines

TEL: +63‐49-541-2760

More about GPI

GOSHI GIKEN CO., LTD.

Address: Toyooka 1280, Koshi City, Kumamoto Prefecture, Japan 861-1115

TEL: +81-96-248-2431

FAX: +81-96-248-3931

Website: www.goshigiken.com