Growth, Technology & Ambition

Phát triển, Công nghệ & Tham vọng

[15-16.10.2019] Tổ chức đại hội Monozukuri ASEAN lần th...

Vào ngày 15 tháng 10 (thứ ba), Đại hội Monozukuri ASEAN lần thứ 12 đã được tổ chức tại Công ty. “Hoạt động...

[25.09.2019] Chung kết bóng đá nam Goshi-Thăng Long 2019.

[25.09.2019] Chung kết bóng đá nam Goshi-Thăng Long 201...

Khai mạc từ ngày 20/8/2019, sau hơn 1 tháng khởi tranh, ngày 25/9/2019 (Thứ Tư) giải bóng đá nam GTA lần thứ 15 (năm 201...

GOSHI INDIA AUTO PARTS PRIVATE LTD.

Address: P.No 363, 364, Sector 3, Industrial Growth Centre, Bawal, Phase II Dist. Rewari,Haryana, India 123501.

TEL: +91-1284-264-041

More about GIA

SIAM GOSHI MANUFACTURING CO., LTD.

Address: 60 Moo3 Mabyangporn, Pluakdaeng, Rayong 21140, Thailand.

TEL: +66-038-891272-5

FAX: +66-038-891135-6

Website: www.sgm.co.th/

GOSHI-THANG LONG AUTO-PARTS CO., LTD.

Address: 134 Sai Dong Street, Group 15, Viet Hung Ward, Long Bien District, Hanoi City, Viet Nam.

TEL: +84-24-3875-0859

FAX: +84-24-3875-0864

Website: goshithanglong.com.vn/

GOSHI PHILIPPINES, INC.

Address: 108 North Science Avenue, Laguna, Technopark Binan, Laguna, Philippines

TEL: +63‐49-541-2760

More about GPI

GOSHI GIKEN CO., LTD.

Address: Toyooka 1280, Koshi City, Kumamoto Prefecture, Japan 861-1115

TEL: +81-96-248-2431

FAX: +81-96-248-3931

Website: www.goshigiken.com