[11.06.2022] Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật - Hội thảo sức khỏe và Đào tạo LXAT

Ngày 11/06/2022 (Thứ Bảy), GOSHI-THĂNG LONG đã tổ chức 3 sự kiện trong Công ty.

1. Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật.

GTA đã cùng Công đoàn ngành công thương tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong công ty, giúp người lao động hiểu rõ hơn về các điều khoản trong bộ luật hiện hành.

Hội nghị đã thu hút được sự quan tâm của CB-CNV tham dự, những thắc mắc khó khăn, của người lao động cũng được đã được giải đáp đồng thời hiểu rõ hơn về quyền lợi và nghĩa vụ theo luật để có thể yên tâm tập trung cống hiến cho sự phát triển của công ty cũng như toàn xã hội.

2. Hội thảo sức khỏe-dinh dưỡng 2022.

Sau khoảng 2 năm bị trì hoãn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hội thảo sức khoẻ-dinh dưỡng đã được tổ chức. Tại lần hội thảo này, 100 CBCNV tham gia tiếp tục được tư vấn các vấn đề về sức khỏe và các chế độ dinh dưỡng phù hợp để nâng cao sức khoẻ bản thân.

3. Đào tạo LXAT.

Hoạt động Đào tạo LXAT là hoạt động quan trọng được GTA duy trì tổ chức thường niên. Các hướng dẫn viên của Head Honda Thắng Lợi tiếp tục phối hợp để đào tạo, cập nhật các kỹ năng cần thiết cho CB-CNV khi tham gia giao thông được an toàn.