[28.06.2019] Đại hội Monozukuri cấp công ty GTA lần 23

Ngày 28/06/2019 (Thứ Sáu), GOSHI-THĂNG LONG đã tổ chức Đại hội Monozukuri lần 23 (lần thứ nhất trong năm 2019). Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển của hoạt động nhóm QC, hoạt động Monozukuri tại GTA cũng được thúc đẩy và đã nhận được sự đánh giá cao từ Tập đoàn Yachiyo (Công ty mẹ của Công ty GOSHI Nhât Bản) và Công ty mẹ tại Nhật Goshi Giken (dưới đây gọi là GGC).

Lần này, có 6 thành viên nhóm Monozukuri đến từ  GGC cũng tham gia, từ  GTA có 20 đề tài đã được lựa chọn và 2 đề tài từ GGC đã được được báo cáo.

Tại Đại hội, các ý tưởng cải tiến đã được các nhóm phát triển từ những thực tế sản xuất hàng ngày và trong cuộc sống với mục đích giảm mệt mỏi và những thao tác khó khăn cho người công nhân, giảm chi phí hay nâng cao năng suất lao động... Phát biểu có 20 đề tài nhưng tổng số đề án nhận được  từ tháng 1 đến tháng 6 là 107 đề án đã đem lại  hiệu quả lớn cho công ty.

Báo cáo của bộ phận Dập (Press) và bộ phận Mạ (Plating) đến từ  GGC đã giúp các thành viên GTA học hỏi được những quan điểm cải tiến và công nghệ mới.

Trong lần Đại hội tiếp theo vào tháng 10 năm nay , GTA sẽ vinh dự đăng cai tổ chức Đại hội Monozukuri khối Asean của tập đoàn Yachiyo.

Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để mang đến Đại hội nhiều đề tài cải tiến hay hơn, đạt hiệu quả tốt hơn nữa.