[31.03.2023] Tổng kết kỳ 27 và vinh danh CBCNV 10 năm và 20 năm.

Chiều ngày 31/3/2023 (Thứ Sáu), GTA cũng tổ chức lễ Tổng kết kỳ 27 để báo cáo hoạt động của các Ủy ban như Phát hiện cải tiến, 5S, An toàn vệ sinh lao động, hoạt động nhóm QC, Monozukuri, Công đoàn... Và vinh danh CB-CNV có thời gian làm việc tại GTA đạt 10 năm và 20 năm.

Buổi lễ vinh danh nhằm thể hiện sự quan tâm của BLĐ Công ty, đồng thời mang đến giá trị tinh thần, tạo động lực mạnh mẽ để nhân viên gắn bó lâu dài với GTA.

Xin chúc mừng và gửi lời cảm ơn sâu sắc tới toàn thể CB-CNV đã sát cánh cùng công ty suốt những chặng đường khó khăn và có những đóng góp to lớn cho sự phát triển Công ty. Mong rằng Đại gia đình GTA sẽ tiếp tục cố gắng chung tay đồng lòng cùng nhau đạt được mục tiêu và kế hoạch kinh doanh của Công ty .