Tham dự đại hội báo cáo nhóm NHC khối AOB tại Philippines

Ngày 16  tháng 10 năm 2019, nhóm QC “Đoàn Kết” GTA cùng 6 nhóm HVN đã đại diện cho Việt Nam tham dự đại hội báo cáo nhóm NHC khối AOB tại Philippines.

Đại hội NHC khối AOB lần này được tổ chức tại thủ đô Manila của Philippines với sự tham gia của 68 nhóm đến từ 13 quốc gia . Các nhóm đã thuyết trình kết quả của các hoạt động cải tiến QC.

Tại buổi báo cáo, 2 thành viên của GTA đã tự tin phát biểu bằng tiếng Anh và đã truyền đạt tốt nội dung đề tài của mình đến người nghe.Sự cố gắng của chúng tôi đã được đánh giá cao và ban đánh giá cũng đưa ra những bình luận rất dễ hiểu và thú vị! Đề tài báo cáo đã được phân tích rất kỹ càng, không chỉ cải tiến về sản xuất mà trên quan điểm giải quyết sinh lý lao động “Ergonomics” đã góp phần giảm nặng nhọc, giữ gìn sức khỏe lâu dài cho người lao động. Đây cũng là mục tiêu hướng tới cho các đề tài chúng tôi trong các lần hoạt động tới.

Qua kỳ đại hội này, chúng tôi đã học hỏi thêm nhiều kiến thức bổ ích thông qua việc tham khảo về nội dung các hoạt động cải tiến của các nhóm đến từ các công ty khác nhau trong tập đoàn Honda tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Ngoài ra, chúng tôi đã được đi thăm quan một số địa danh du lịch , tìm hiểu văn hóa truyền thống của Philippines. Đây cũng là những trải nghiệm tuyệt vời của chúng tôi .

Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa để trong thời gian tới sẽ năng cao năng lực hoạt động cải tiến trong toàn công ty.