Giới thiệu chung

Tên công ty: CÔNG TY TNHH PHỤ TÙNG XE MÁY-Ô TÔ GOSHI-THĂNG LONG

Tên tiếng Anh: GOSHI-THANG LONG AUTO-PARTS CO.,LTD.

Ngày thành lập: 02/01/1997

Tổng diện tích: 37.876 m2

Nhân lực: 1.294 người (số liệu 31/03/2024)

Lĩnh vực sản xuất:
Sản xuất cụm bánh trước, cụm bánh sau xe gắn máy, phụ tùng xe gắn máy và ống xả xe ô tô.
Gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại.

Vốn pháp định: 5.700.000 USD

Tỷ lệ góp vốn:
Goshi Giken Co.,Ltd. 70%
Thang Long Metal Wares Jsc. 30%

Khách hàng:
Honda Vietnam Co.,Ltd.
Honda Trading Vietnam Co.,Ltd.
Paloma Vietnam Co.,Ltd.

Công ty cùng tập đoàn:
Goshi Giken Co.,Ltd. (GGC - Japan)
Uemura Tec Co.,Ltd. (UT - Japan)
Siam Goshi Manufacturing Co., Ltd. (SGM - Thailand)
Goshi India Auto Parts Private Ltd. (GIA - India)
Goshi Philippines, Inc. (GPI - Philippines)

Cảm nghĩ nhân viên