Doanh thu nhân lực

Doanh Thu - Nhân lực

Sản lượng

Tình hình nhân lực

(Tính tại thời điểm 31/03/2018)

Giới tínhSố ngườiTuổi TBNăm làm việc TB
Nam 1003 29.00 5.54
Nữ 440 32.03 8.63
Tổng 1443 29.92 6.48