Doanh thu nhân lực

Doanh Thu - Nhân lực

Sản lượng

Tình hình nhân lực

(Tính tại thời điểm 31/03/2022)

Giới tínhSố ngườiTuổi TBNăm làm việc TB
Nam 890 32.58 8.58
Nữ 453 35.80 11.54
Tổng 1343 34.19 10.06