[03.01.2023] Cầu bình an, may mắn đầu năm.

Ngày 03 tháng 01 năm 2023 (thứ Ba) là ngày làm việc đầu tiên của GTA trong năm nay, Ban lãnh đạo cùng các quản lý cấp cao đã tiến hành làm Lễ cầu an cho Công ty. Đây là một hoạt động thường niên trong Công ty được thực hiện vào ngày làm việc đầu tiên của năm. Muối và Rượu được sử dụng để thanh tẩy những bụi bẩn, những rủi ro, và tai nạn tại nơi làm việc theo nghi thức “Thanh tẩy” của Nhật Bản.

Thông qua văn hóa truyền thống này, Công ty muốn gửi lời cầu chúc một năm mới bình an, sức khỏe và may mắn cho toàn thể CB-CNV.