[03.03.2018] Thi Tiếng Nhật

Goshi-Thăng Long tổ chức cuộc thi Tiếng Nhật hàng năm. Đối dự thi là các CBCNV từng được cử đi đào tạo ở Nhật, thành viên nhóm phiên dịch tại công ty, và những người yêu thích tiếng Nhật vượt qua vòng phỏng vấn của công ty đều có thể dự thi.

Kết quả dự thi sẽ được chuyển thành Trợ cấp Tiếng Nhật hàng tháng. Tiền trợ cấp sẽ tăng (hoặc giảm) tùy vào kết quả dự thi của mỗi người.