[07.06.2019] Đại hội Báo cáo hoạt động nhóm QC cấp công ty năm 2019

Ngày 7/6/2019 (Thứ Sáu), GTA đã tổ chức Đại hội Báo cáo nhóm QC kỳ 24. Hai nhóm báo cáo xuất sắc nhất tại Đại hội lần này sẽ đại diện cho GTA tham dự Đại hội NHC được tổ chức hàng năm tại HONDA VIỆT NAM và Goshi Giken Nhật bản.

Sau vòng báo cáo cấp xưởng đã chọn ra 7 nhóm xuất sắc nhất vào báo cáo cấp Công ty và đã có rất nhiều nội dung hoạt động cải tiến đã được đưa ra.

Đến nay, GTA đã đạt thành tích 13 năm liên tiếp đại diện Việt Nam góp mặt tại Đại hội NHC ở nước ngoài, năm nay chúng ta cũng sẽ tiếp tục cố gắng để nối dài kỷ lục này.