[13.11.2021] Đại hội báo cáo nhóm QC GTA lần 29

Hoạt động nhóm QC là một phong trào hoạt động mạnh mẽ tại GTA. Từ các Đại hội báo cáo trong nước hay quốc tế, GTA cũng đều nhận được đánh giá cao từ các bên liên quan. Những năm gần đây, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các nhóm báo cáo QC của GTA không có cơ hội giao lưu với các công ty bạn trên thế giới, dù vậy phong trào hoạt động nhóm QC trong Công ty vẫn được duy trì và diễn ra rất sôi nổi.

Đại hội đã diễn ra vào ngày 13/11 (thứ Bảy) với 6 bài báo cáo đại diện cho các bộ phận. Bài phát biểu các nhóm đã nhận được những lời nhận xét và đánh giá cao từ ban cố vấn. Các bạn hãy cũng cố gắng hoàn thiện hơn nữa bài báo cáo của mình vào những năm tiếp theo để hoạt động nhóm QC tại GTA ngày càng mạnh mẽ.

Cảm ơn các bạn.