[15.06.2019] Đào tạo lái xe an toàn lần 1 kỳ 24

Ngày 15/6/2019 (Thứ Bảy), GTA đã tổ chức Đào tạo lái xe an toàn lần thứ nhất trong năm 2019 (kỳ 24). Đồng hành cùng Công ty vẫn là các hướng dẫn viên (HDV) đến từ HEAD HONDA THẮNG LỢI.

Mặc dù chương trình này hàng năm đều được tổ chức nhưng vẫn nhận được sự quan tâm đặc biệt của những cán bộ công nhân viên GTA, bởi nó luôn giúp nâng cao  những kiến thức, kỹ năng lái xe an toàn sát thực hàng ngày cho CBCNV.

Nội dung đào tạo lý thuyết và thực hành của ngày hôm đó đề rất có ý nghĩa. Trong phần lý thuyết, CB-CNV đã được học về quy định giao thông, tình hình giao thông gần đây và những trường hợp tai nạn cụ thể. Đến với phần thực hành, CB-CNV đã tham gia với máy tập RT và qua cầu thăng bằng, …  rất sôi nổi. Đặc biệt, trong lần đào tạo này, kỷ lục 30 giây qua cầu thăng bằng đã được thiết lập, phá vỡ thành tích 28 giây của kỳ 23.

Cảm ơn HEAD HONDA THẮNG LỢI đã luôn đồng hành cùng GTA trong việc nâng cao nhận thức an toàn giao thông cho CBCNV.