[21.04.2018] Đào tạo An toàn hóa chất

GOSHI – THĂNGLONG  ngày 21 tháng 4 năm 2018 đã kết hợp với Cục Hóa Chất thuộc Bộ Công Thương tiến hành đào tạo an toàn hóa chất cho cán bộ công nhân viên công ty – những người có liên quan đến hoạt động hóa chất.

Qua buổi đào tạo, cán bộ công nhân viên đã nhận thức được các vấn đề liên quan đến đảm bảo an toàn trong sử dụng, vận chuyển, lưu trữ và bảo quản hóa chất, tạo tâm lý an toàn trong khi làm việc nhằm nâng cao hiệu quả công việc. Bên cạnh đó đã học được nhiều nội dung liên quan đến chủ động phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất.