[25.12.2019] Đại hội Monozukuri cấp công ty GTA lần 24

Ngày 25/12/2019 (Thứ Tư), GOSHI-THĂNG LONG đã tổ chức Đại hội Monozukuri lần 24 (lần thứ hai trong năm 2019).

Hoạt động Monozukuri  lần này diễn ra từ tháng 7 đến tháng 12 và đã chọn ra 20 đề tài để báo cáo trong đại hội cấp Công ty .

Đại diện của tất cả các bộ phận, từ khối xưởng sản xuất đến khối văn phòng, đều đã báo cáo thành quả những đề tài cải tiến hướng đến môi trường làm việc và năng suất lao động và đưa ra cách giải quyết vấn đề bằng nhiều ý tưởng cải tiến khác nhau cho các vấn đề khó khăn thường ngày trong từng công đoạn trên quan điểm giảm sự mệt mỏi cho người lao động, thông tin đã được phổ biến trong công ty.

Tổng số đề tài lần này là 124 đề tài, tăng 17 đề tài so với kỳ Đại hội trước (107 đề tài) . Đây là nỗ lực cải tiến không ngừng của toàn thể CBCNV để hoạt động Monozukuri tại GTA ngày càng phát triển.

Xin chân thành cảm ơn toàn thể CB-CNV.

 Trong thời gian tới chúng tôi cũng sẽ tiếp tục nỗ lực cải tiến đưa ra nhiều đề tài cải tiến Monozukuri hơn nữa để giúp cho sự phát triển của Công ty.