[26.11 ~ 30.11.2018] Tham dự đại hội báo cáo nhóm NHC thế giới tại Brazil

Ngày 28 tháng 11 năm 2018, chúng tôi cùng với nhóm của HVN đã đại diện cho Việt Nam tham dự Đại hội NHC Thế giới được tổ chức tại Brazil. (Việc lựa chọn đại diện cho Việt Nam (ngày 30.9.2018), xin vui lòng xem bài viết đăng ngày 03.10.2018 để biết chi tiết)

Lần này, có 87 đội đại diện cho 19 quốc gia đã tập hợp và phát biểu kết quả của các hoạt động cải tiến QC.

Trong buổi báo cáo, 2 thành viên của GTA cũng lo lắng với khả năng tiếng Anh còn hạn chế của mình, nhưng cuối cũng chúng tôi cũng đã hoàn thành bài báo cáo tiếng Anh với sự cố gắng hết mình để truyền đạt tốt nội dung đề tài của mình đến người nghe.

Sự cố gắng của chúng tôi đã được đánh giá cao và ban đánh giá cũng đưa ra những bình luận rất dễ hiểu và thú vị! Đề tài báo cáo đã được phân tích rất kỹ càng và mang lại hiệu quả cao!

Đáng tiếc vì chúng tôi đã không đạt được vị trí cao nhưng đây cũng đã trở thành động lực để chúng tôi cố gắng hơn nữa.

Ngoài ra, chúng tôi còn được tiếp thu thêm rất nhiều kiến thức bổ ích thông qua việc tham khảo về nội dung các hoạt động cải tiến của các nhóm đến  từ các công ty khác nhau trong Tập đoàn Honda tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Chúng tôi sẽ tiếp tục áp dụng những kinh nghiệm có được trong thời gian tới để nâng cao trình độ cho các hoạt động cải tiến sau này tại GOSHI-THĂNG LONG.