[26.06.2019] Giao lưu báo cáo nhóm QC với SGM

Hoạt động nhóm QC là một phong trào hoạt động mạnh mẽ tại GTA. Từ các Đại hội báo cáo trong nước hay quốc tế, GTA cũng đều nhận được đánh giá cao từ các bên liên quan. Với mong muốn để hoạt động nhóm QC được phát triển hơn nữa, đồng thời các quan điểm cải tiến được lan tỏa rộng khắp các Công ty trong cùng tập đoàn, GTA đã tổ chức buổi giao lưu báo cáo nhóm QC với các thành viên nhóm QC Công ty SIAM GOSHI Thái (dưới đây gọi là SGM) vào ngày 26/6/2019 (Thứ Năm).

Trong buổi giao lưu, các nhóm báo cáo của GTA và SGM đã mang đến những bài báo cáo đạt thành tích tốt trong thời gian gần đây. Sau bài phát biểu các nhóm đã nhận được những lời nhận xét và đánh giá cao từ ban cố vấn. Ngoài ra, các nhóm đã có dịp được trao đổi và học hỏi về nội dung cải tiến, cách trình bày tài liệu báo cáo và phong cách báo cáo, ...

Buổi giao lưu lần này đã mang lại rất nhiều điều bổ ích và trên hết cả là tinh thần gắn kết giữa các công ty con để cùng hướng đến mục tiêu xây dựng tập đoàn vững mạnh, đồng thời thúc đẩy hơn nữa cho buổi giao lưu trong tương lai.

Cảm ơn các bạn.