[26.06.2021] Đại hội Monozukuri cấp công ty GTA lần 27

Ngày 26/06/2021 (Thứ Bảy), GOSHI-THĂNG LONG đã tổ chức Đại hội Monozukuri lần 27 (lần thứ nhất trong năm 2021).

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng CB-CNV đã rất nỗ lực cố gắng cải tiến không ngừng. Kết quả từ những ý tưởng cải tiến phát triển từ những thực tế sản xuất hàng ngày và trong cuộc sống với mục đích cải thiện môi trường làm việc, giảm mệt mỏi và những thao tác khó khăn cho người công nhân, giảm chi phí hay nâng cao năng suất lao động...đã được báo báo tại Đại hội. Thành quả đạt được tại Đại hội đã có 20 đề tài được lựa chọn báo cáo nhưng tổng số đề án nhận được từ tháng 1 đến tháng 6 là 146 đề án đã đem lại  hiệu quả cải tiến lớn cho công ty.

Cảm ơn sự nỗ lực không ngừng của tất cả các bạn trong hoặt động cải tiến!..