[24.12.2021] Đại hội Monozukuri cấp công ty GTA lần 28

Ngày 24/12/2021 (Thứ Sáu), GOSHI-THĂNG LONG đã tổ chức Đại hội Monozukuri lần 28 (lần thứ hai trong năm 2021).

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Đại hội lần này đã tổ chức dưới hình thức trực tuyến để đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch, dù vậy Đại hội vẫn diễn ra tốt đẹp với 20 đề tài được chọn để báo cáo (tổng số 130 đề án). Đây là kết quả từ những ý tưởng cải tiến phát triển trong công việc sản xuất hàng ngày và trong cuộc sống nhằm cải thiện môi trường làm việc, giảm mệt mỏi và những thao tác khó khăn cho người công nhân, giảm chi phí hay nâng cao năng suất lao động...

Cảm ơn sự nỗ lực không ngừng của tất cả các bạn trong hoạt động cải tiến!..