[25.03.2021] Phổ biến Vision 2030 và báo cáo chính sách trọng điểm.

Ngày 25 tháng 3 năm 2021 (thứ 5), Công ty phụ tùng xe máy ô tô Goshi – Thăng Long (GTA) đã tổ chức buổi đánh giá Kế hoach Kinh doanh kỳ 26 và tuyên bố kế hoạch phát triển tầm nhìn: Vision 2030. Qua đây, Tổng giám đốc đã truyền tải thông điệp về KHKD kỳ 26 cũng như Kế hoạch tầm nhìn Vision 2030 đến toàn thể cán bộ công nhân viên của GTA.

Ngay sau đó là phần báo cáo của các Bộ phận, các Bộ phận đều quyết tâm nâng cao năng lực cạnh tranh Q, C, D để hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu của Kế hoạch kinh doanh kỳ 26 và hướng tới Kế hoạch tầm nhìn Vision 2030 của GTA.